Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Mungkin belum banyak kalangan pembaca yang tahu mengenai masjid ini, atau mungkin malah sebaliknya sudah banyak dan tahu persis tentang Masjid Jogokariyan ini. Namanya memang tidak Islami seperti masjid-masjid pada…

Read more »