Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Mungkin belum banyak kalangan pembaca yang tahu mengenai masjid ini, atau mungkin malah sebaliknya sudah banyak dan tahu persis tentang Masjid Jogokariyan ini. Namanya memang tidak Islami seperti masjid-masjid pada…

Read more »
Iklan sirup Marjan

Iklan Sirup Marjan dan Sarung Atlas

Seberapa seringkah anda menonton televisi? Setiap hari, setiap jam atau bahakn tidak pernah sama sekali?. Jika anda sering menonton televisi, mungkin anda sesekali pernah melihat iklan Sirup Marjan dan Sarung…

Read more »